Tarieven Freibergcoaching

Met ingang van december hanteert Freibergcoaching de volgende tarieven:

  • Coaching: € 125,– per sessie
  • Paardencoaching: € 200,– per sessie
  • Coachtraject (afgerond traject) € 1000,– maximaal
  • Familieopstelling: € 100,– per opstelling
  • Online IZR-proces: € 75,– per sessie
  • IZR-proces met aanwezige resonantiepersonen: € 100,– per sessie
  • Opleiding begeleider familieopstellingen: € 1250,–
  • Begeleiding intervisie of supervisie bij opstellingen: maximaal € 125,– (groepsgrootte vanaf vijf personen)

Representanten en resonantiepersonen betalen slechts een vergoeding van € 10,– voor koffie en thee. Regelmatige deelnemers krijgen korting.
Resonantiepersonen bij online processen betalen geen vergoedingen.

Voorafgaande aan elk traject vindt er een intake plaats. Daar zijn geen kosten aan verbonden

Freibergcoaching berekent geen BTW