Blootgelegd

Blootgelegd

Afgelopen week was ik bij de boekpresentatie van “Blootgelegd”. Een prachtig vormgegeven boek met verhalen van mensen die op de één of andere manier lijden onder gevolgen van trauma. Als sponsor mocht ik één van de eerste exemplaren in ontvangst nemen, nadat de groep studenten van de HBO-opleiding journalistiek in Utrecht, die de verhalen hebben opgetekend, in het zonnetje waren gezet.

Margriet Mentink van Interakt in Tiel is één van de initiatiefneemsters voor het boek. Zij is een grote promotor van het werk van Franz Ruppert in Nederland. Franz Ruppert geniet op zijn beurt grote bekendheid door de ontwikkeling van zijn methode van Interactieve Zelf Resonantie (IZR) als instrument om van trauma te herstellen.

In het boek komen mensen aan het woord die ons meenemen in hetgeen zij soms nog dagelijks ervaren als gevolg van de traumatische gebeurtenis die hen heeft geraakt. De lezer van het boek zal onmiddellijk begrijpen dat de gebeurtenissen waarover zij spreken traumatiserend kunnen werken.

In de dagelijkse praktijk ontmoet ik echter ook mensen die ook lijden onder gevolgen van psychotrauma, maar die niet direct begrijpen wat daarvoor de directe aanleiding is. Soms zie ik dat ziekenhuisopnames toch sterker doorwerken dan bedacht, of dat de fysieke of emotionele afwezigheid van ouders eenzelfde soort effect op hen gehad heeft.

De methode van Franz Ruppert geeft ons weer zicht op hetgeen we in onszelf hebben gedaan om de gebeurtenissen een plaats te geven. Een soort natuurlijk overlevingsmechanisme en dat gevoelens van plotseling opkomende angst, onzekerheid of verdriet een niet direct met het verstand verklaarbare oorsprong kunnen hebben. De methode helpt om te herstellen van de gevolgen die we soms dagelijks ondervinden in de vorm van depressiviteit of burn-out-klachten of soms het stempel PTSS hebben gekregen.

“Blootgelegd” geeft inzicht in het feit dat gevoelens worden beleefd in het hier en nu, maar kennelijk gekoppeld zijn aan gebeurtenissen uit het verleden. Soms zelfs van voorgaande generaties.

Natuurlijk hulde voor de initiatiefneemsters, maar zeker ook voor de studenten die de gesprekken hebben gevoerd en zich hebben laten raken door de verhalen.

“Blootgelegd”. Een aanrader.