Beschikbaarheid vanaf december 2020

Regelmatige bezoekers van Freibergcoaching hebben gemerkt dat het accent in de begeleiding verschuift van “reguliere” familieopstellingen naar het begeleiden van Interactieve Zelf Resonantieprocessen. Het lijkt alsof deze ontmoetingen met jezelf door middel van resonantie met anderen meer aandacht behoeft.

Inmiddels heb ik ook meer ervaring opgedaan in het online begeleiden van mensen, zowel individueel als ook met behulp van resonantiepersonen. Ik gebruik daarvoor online zoom-bijeenkomsten. De resultaten zijn zeer positief.

COVID brengt met zich dat het aantal personen in de werkruimte van Freibergcoaching beperkt wordt tot maximaal acht. Zo kunnen we veilig werken met inachtneming van de 1,5 meter. Als iemand ziek is, blijft hij of zij thuis. Ben ik ziek, gaat het niet door.

Vanaf december zijn er dus vier opties:

  1. Reguliere familieopstelling met maximaal acht mensen aanwezig
  2. IZR-processen met maximaal zes mensen aanwezig
  3. Online IZR-proces (geen beperking aantal deelnemers)
  4. Individueel online IZR-proces

Heb je interesse in het bijwonen van een sessie, laat dat dan weten via de contactpagina van Freibergcoaching, dan stuur ik je uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Heb je zelf behoefte aan begeleiding, geef ik de voorkeur aan persoonlijk contact.

Voor de kosten, zie de tarievenlijst.