Opstellen van het Verlangen (Interactieve Zelf Resonantie)

Opstellen van het verlangen

In opstellingen is een bekende dynamiek de wisselwerking tussen een gemis en een daaraan gekoppeld verlangen. Deze dynamiek wordt echter met het opstellen van het verlangen niet bedoeld.

Interactieve zelf-resonantie.

Opstellen van het verlangen, of ook wel genoemd “interaktieve zelf-resonantie” is een aparte methodiek die wordt gevolgd bij de begeleiding van mensen met een psychotrauma. Dit is beschreven in het werk van Franz Ruppert. (Identity Oriented Psychotraumatherapie of afgekort IOPt)

Psychotrauma dient hier gelezen te worden als een verwonding van de psyche, als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis.

Inmiddels is wel duidelijk, zie bijvoorbeeld de film “In Utero”, dat deze verwondingen ook al in een heel vroegkinderlijk stadium kunnen ontstaan. Ze kunnen worden doorgegeven over meerdere generaties heen.

Zo zien we in de praktijk dat bijvoorbeeld burn-out klachten en PTSS mogelijk hun oorsprong vinden in deze verwonding van de psyche. Ook klachten van nakomelingen van mensen die oorlogen en andere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt lijken hun oorsprong hierin te vinden.

The good, the bad and the ugly

Toch is het ook zo dat het niet altijd gaat over dit soort schokkende gebeurtenissen. Een interessant filmpje op Youtube, het zogenaamde Still Face Experiment,  laat ook zien dat kinderen al heel vroeg te maken kunnen krijgen met dat wat voor hen als zeer schokkend wordt ervaren en traumatiserend kan zijn. 

Het door Franz Ruppert ontwikkelde model is gebaseerd op het bijzondere fenomeen dat de verwonding, het trauma, ontstaat als gevolg van een natuurlijke reactie van het lichaam, waardoor er een afsplitsing ontstaat in de psyche met als resultaat een driedeling; een verwond deel, een overlevingsdeel en het gezonde deel.

Mensen zeggen wel eens: “het lijkt wel of een deel van mij niet meer wil” of “ik heb de indruk dat een deel van mij niet meer kan voelen”. Vaak duidt dit op de aanwezigheid van zo’n splitsing.
De methodiek is, anders dan therapieën die gericht zijn om met de gevolgen te leren omgaan, gericht op het herstellen. Het weer samenbrengen van de delen.

Hoe weet ik of een opstelling van het verlangen iets voor mij is?

Deze vraag beantwoord krijgen of gewoon, als je er meer over wilt weten, is eenvoudig. Je bent welkom om vrijblijvend hierover met mij een gesprek aan te gaan.

Ik weet dat juist deze eerste stap de moeilijkste kan zijn. Daar staat tegenover dat het voortdurend leven met grote onlustgevoelens ook niet makkelijk is.

Klik hier voor mijn contactpagina

Natuurlijk heeft Ruppert diverse boeken geschreven, waarin je er nog veel meer over kunt lezen. Een aanrader is ook de website van het Centrum voor Meergenerationele Traumatologie, Klik hier voor de website van Interakt in Tiel.