Representant bij familieopstellingen

Wat is dat eigenlijk; een representant bij familieopstellingen?

Een representant is een persoon, die aanwezig is bij een familieopstellingen en gevraagd wordt een lid van de familie of een bepaald thema, dat in die familie aan de orde is, te representeren. Het bijzondere aan familieopstellingen en met name het werken met de fenomenologie is, dat representanten op de één of andere manier informatie verkrijgen.

Hoe werkt dat dan precies?

We begrijpen nog niet hoe dat werkt, maar dat het werkt, hebben al veel mensen ervaren. Representanten krijgen informatie door middel van lichamelijke sensaties, bijvoorbeeld warm worden of erg koud. Ze krijgen bepaalde gevoelens, ineens erg blij of bang, boos of verdrietig worden. Soms komt er een bepaalde gedachte boven. De begeleider van opstellingen kan regelmatig bij de representanten informeren, om deze informatie op te halen.

Waarom wordt er een vergoeding gevraagd aan representanten?

Het lijkt vreemd. Je bent aanwezig bij een familieopstelling en wordt gevraagd een bijdrage te leven in de vorm van het zijn van representant en dan moet je nog betalen ook. De idee is dat een representant niet voor niets wordt gevraagd iets of iemand te representeren. Vaak horen we terug dat een thema op de één of andere manier ook speelde in het leven van de representant. De ervaring leert ook dat representanten en eigenlijk alle aanwezigen door hun aanwezigheid op de één of andere manier baat hebben bij de opstelling. In de systemische ordening is het dan van belang dat er balans blijft tussen geven en nemen.

Over familieopstellingen is veel te vertellen. Heb je twijfels of achterdocht, ben je sceptisch, wellicht bang voor hetgeen boven komt, of ben je juist nieuwsgierig geworden? Dit mag er allemaal zijn. Je bent welkom om te ervaren hoe het voor jou is.

Je kunt je opgeven via het contactformulier of een telefonische afspraak maken. Klik hier voor het contactformulier.

%d bloggers liken dit: