Familieopstellingen

Wat is dat eigenlijk, een familieopstelling?

Een familieopstelling zou je kunnen omschrijven als een levende verbeelding van een familie. Deze omschrijving geeft echter alleen weer wat het is.

Hoe werkt dat eigenlijk, zo’n opstelling?

Hoe het precies werkt is veel moeilijker uit te leggen. Het gaat mijn bevattingsvermogen te boven.
Ik kan wel uitleggen dat we als mensen deel uitmaken van een systeem. Bijvoorbeeld het ecologische systeem van de zoogdieren. Het is nog te begrijpen dat elk mens deel uitmaakt van zijn eigen familiesysteem. Iedereen heeft immers een vader en een moeder. Zelfs als de verwekking van een kind niet op een natuurlijke wijze tot stand komt. Dit is allemaal nog te snappen.

Anders wordt dat, als ik vertel dat in een bijeenkomst willekeurige mensen worden gevraagd als representant op te treden voor iemand uit jouw familie en dat die mensen dan op de één of andere manier informatie krijgen over jouw familiesysteem. Hoe het werkt, weet waarschijnlijk niemand. Dat je er wat mee kunt ten behoeve van een vraag die in je leeft, is zeer uitvoerig beschreven in het werk van Bert Hellinger. Zijn gedachtengoed heeft inmiddels veel navolging gekregen.

Waarom zou je het doen?

Mijn ervaring is dat familieopstellingen kunnen helpen bij vragen die je bezig houden en waarvan het antwoord niet eenvoudig wil komen. Ik heb ook gemerkt dat een opstelling inzicht kan geven in gedragspatronen die je in stand houdt, waarvan je weet dat ze je niet meer helpen.

Stefan Hausner, de schrijver van het boek “Zelfs als het mij mijn leven kost” stelt dat elke ziekte een betekenis heeft op zielsniveau. Door middel van een opstelling rond ziekte kan er inzicht ontstaan over de helende beweging die nodig is, zodat de ziekte zich kan terugtrekken. Dit betekent overigens niet dat met een opstelling alle ziektes te genezen zijn. Er zijn inmiddels wel verbluffende resultaten bekend.

Is het ook iets voor mij?

Ben je benieuwd of jouw vraag mogelijk ook bezien kan worden met behulp van een familieopstelling, ben je natuurlijk altijd welkom om daarover contact op te nemen.

Freibergcoaching organiseert regelmatig op verzoek van cliënten Familieopstellingen. Ben je bekend met familieopstellingen of ben je juist nieuwsgierig geworden? Je kunt je dan ook aanmelden als representant.

Zijn er kosten aan verbonden?

Voor het inbrengen van een vraag vraag ik €100,– Ik zorg voor koffie en thee.

De opstellingen worden gehouden in de eigen werkruimte van Freiberg Coaching, Schaverenseveldweg 6, 8166 HC Emst (nabij Epe)

Wil je zelf een vraag inbrengen of deelnemen als representant?

Je kunt je opgeven via de contactpagina, of je kunt telefonisch contact opnemen met mij (06.55.348.417)

Opstellingen in Nederland

Nu kan het zijn dat Emst voor jou te ver is. Ik werk op uitnodiging ook wel op andere locaties. Voel je vrij om naar de mogelijkheden te informeren.