Coachen met paarden

Paardencoaching. Waarom zou je dat gaan doen?

Paarden leven in kuddes en paarden eten alleen maar planten. Ze vormen daarom geen bedreiging voor andere dieren. Ze lopen wel het risico opgegeten te worden. Daarvoor hebben ze als kudde maar één afweermechanisme. Vluchten.

Paarden hebben geleerd dat het geen zin heeft dat, als het op vluchten aankomt, iedereen op eigen houtje een willekeurige kant op rent. Je kunt dan immers geïsoleerd raken van de kudde en daarmee vorm je dan een doelwit voor hongerige jagers.

Paarden kennen daarom een duidelijke rangorde. Ze lijken zich voortdurend bewust te zijn van de innerlijke staat van hun soortgenoten. Dit is voor hen van levensbelang.

Indien mensen in contact komen met paarden, lijken we onderdeel te gaan uitmaken van hun kudde en wordt daarmee ook onze innerlijke staat gecheckt. Elke vorm van incongruentie tussen binnenkant en buitenkant, hoe je je voelt en wat je doet, laten ze aan je zien op een paardenmanier.

Congruentie in de mens, balans tussen denken, voelen en doen, lijkt van belang voor de geluksbeleving.

Als coach verbind ik het gedrag van het paard met hetgeen van binnen in jou speelt. Het is opmerkelijk dat klanten vaak al wel weet hebben van hetgeen het paard hen wil vertellen. Omdat paarden reageren op onze innerlijke staat worden paarden ook wel “Spiegels van de ziel” genoemd.

Paarden nodigen uit tot ervaren van jezelf. Jij bent welkom om het coachen met behulp van de paarden te ervaren.

DSC_0182