Startpagina Freiberg Coaching

Welkom op de beginpagina van Freiberg Coaching.

Freiberg Coaching richtte zich tot voor kort voornamelijk op het coachen van mensen, al dan niet met behulp van paarden.

Je kunt bij Freiberg Coaching echter ook terecht voor familie- of organisatieopstellingen, al dan niet als onderdeel van een coachtraject.

Je bent ook welkom voor het volgen van een opleiding voor het zelfstandig kunnen begeleiden van opstellingen.

Uit het vorenstaande mag helder worden dat de begeleiding door Freiberg Coaching evolueert. Daar waar ik als begeleider me nog voortdurend ontwikkel, ontwikkelt het aanbod mee en komen accenten anders te liggen.

Op dit moment richt ik me voornamelijk op het begeleiden van cliënten door middel van familieopstellingen Klik hier voor meer info en het begeleiden van zogenaamde IZR-processen. Klik hier voor de pagina over IZR

Begeleiding van cliënten betekent voor mij een ciënt, door middel van specifieke methodes, naar aanleiding van een vraag van die cliënt, te begeleiden in een veranderingsproces.

Ik hanteer daarbij de volgende uitgangspunten

  • Elk mens is uniek
  • Iemand met een persoonlijke vraag is bijna altijd in staat daar zelf een antwoord op te vinden, al dan niet met wat ondersteuning
  • De wereld is soms hard, onrechtvaardig en oneerlijk. Er wordt geen tijd besteed om die wereld te veranderen, maar we staan wel stil bij de vraag hoe jij je staande kunt houden binnen die context of kunt herstellen van de gevolgen van de ontmoeting van die soms harde, onrechtvaardige en oneerlijke wereld.

Begeleiding ontvangen is vaak prettig, omdat je onverdeelde aandacht krijgt. Door even stil te staan bij gebeurtenissen ga je patronen in jezelf ontdekken. Vaak ontstaat meer helderheid in de situatie en de manier waarop jij er mee om gaat. Je kunt dan (opnieuw) voor jezelf beslissingen nemen hoe om te gaan met die situatie, zodat deze beter aansluit bij je gevoel.

De begeleiding kan soms ook erg lastig zijn, als je zaken van jezelf ontdekt, waardoor je beseft dat je ook maar een mens bent in al zijn beperkingen en dat willen veranderen vaak ook loslaten betekent. Om te kunnen loslaten moet je veelal eerst stevig vastpakken. Soms doet dat verdriet en pijn. We kunnen niet ons verleden veranderen. We kunnen wel nieuwe richting geven aan de toekomst.

Op de volgende pagina’s vertel ik iets over mezelf en over mijn manier van begeleiden.